Návrh čiastkového uznesenia - Jambor Milan (Stiahnutý)

Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o odporučenej obnove autobusov v rozsahu 90 ks vozidiel v orientačnom členení
  • cca 38 autobusov dlĺžky 18 m
  • cca 28 autobusov dĺžky 12 m
  • cca 18 autobusov dĺžky 10,5 m
  • cca 6 autobusov dĺžky 9 m
D. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby zabezpečil účasť zástupcu za každý poslanecký klub Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v komisii akciovej spoločnosti DPB, akciová spoločnosť, na verejnom obstarávaní nových autobusov, ktorých nominujú jednotlivé poslanecké kluby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.