Bod č. 24

Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K technické služby, s.r.o., o obstaraní ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.