Bod č. c

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.