Bod č. c

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 32, 34, Muškátová 52, Kríková 2, 4/A, Vŕbová 10, Robotnícka 3, Silvánska 1, 9, 11, Beniakova 24, 30, 32, Hlaváčikova 16, Milana Marečka 7, Tupolevova 6/B, Lenardova 6, Lachova 32, Rovniankova 22, Rovniankova 24, Bradáčova 5, Vilová 17, vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.