Bod č. 8

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 09. 2022, 31. 10. 2022 a k 30. 11. 2022.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.