Bod č. 18

Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Panorama byty, a. s. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.