Bod č. 15

Návrh na nájom nebytového priestoru č. NP 5 na ulici Hany Meličkovej 11/B v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.