Bod č. 12

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 728/6 a parc. č. 728/8, Hradná ulica, spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.