Bod č. 5a

Návrh na zrušenie Dodatku č. 4 zo dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa 12. 12. 2006 uzavretej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.