Bod č. 49

Návrh na menovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panenská a do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Radlinského ul. v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.