Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 33 m2 na Klariskej č. 16 pre Mgr. Martinu Katuščákovú a Mgr. Andreu Vadasovú


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.