Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 128,1 m² na Kapucínskej č. 1 pre Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.