Bod č. e

Informácia o plnení unesenia č. 789/2017 časť B. – Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.