Bod č. b

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.