Bod č. 25

Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.