BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 17

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2, ulica Na Križovatkách, žiadateľom Ing. Petrovi Turlíkovi a manž. MUDr. Zuzane Turlíkovej bytom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.