Bod č. 39

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15568/4, parc. č. 15638/2 a parc. č. 15568/48, Bratislavskej teplárenskej, a. s., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.