Bod č. 38

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21969/1, spoločnosti MONTOSTAV - REAL


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.