Bod č. 35

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov parc. č. 8137/1, parc. č. 8138 v Bratislave, k. ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.