Bod č. 33

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - trámu Nového mostu v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5104/1, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.