Bod č. 32

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1139/2010 zo dňa 7. 10. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.