Bod č. 30

Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.