Bod č. 29

Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR, v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Devín


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.