Bod č. 26

Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/18, formou priameho predaja s cenovou ponukou


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.