Bod č. 24

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele Ż, spoločnosti CITY CORP REAL, a. s., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.