Bod č. 18

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/33, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.