Bod č. 13

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13, časť parc. č. 15666/3, spoločnosti COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave - podiel 3/4 a spoločnosti FELICITA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave - podiel 1/4 - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.