Bod č. 12

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 799/48, parc. č. 799/49 a časť parc. č. 802, spoločnosti SUBTERRA Bratislava, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.