BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1c

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ulica Staré Grunty, parc. č. 2918/29, spoločnosti JUREAL s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.