Bod č. 47

Interpelácie (bod bude prerokovaný po 14.00 h, po správach MsP a KR PZ)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.