Bod č. 29

Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného program 2014 – 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.