BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 19

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/19, Ing. Petrovi Letovancovi s manželkou Evou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.