Bod č. 8

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.