Bod č. 24

Návrh na nájom pozemku - záhrady v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.