Bod č. g

Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 197/2019 zo dňa 30. 05. 2019.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.