Bod č. 7

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy – Bratislava-Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.