Bod č. 50

Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II. (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov ako 2. bod)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.