Bod č. 22

Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.