Bod č. 21

Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.