Bod č. 20

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.