Bod č. 19a

Návrh spoločného Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.