Bod č. 13

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.