Bod č. 27

Návrh na zriadenie komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.