BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 26a

Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Tatiany Kratochvílovej, 1. námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedníčku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.