BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 34

Návrh na zverenie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3800 a parc. č. 3879/1, k. ú. Devínska Nová Ves, v areáli základných škôl I. Bukovčana č. 1 a I. Bukovčana č. 3, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.