BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1a

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.