Bod č. 20

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti D O A S, a.s. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.