Bod č. 9

Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.