Bod č. 8

Návrh dodatku č. 9 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy – uznesenie nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.