Bod č. 6c

Koordinácia aktivít hlavného mesta SR Bratislavy s orgánmi štátnej správy a s orgánmi Bratislavského samosprávneho kraja v spojitosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie – stiahnutý z rokovania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.